© Bruno Achen

 © Bruno Achen

 © Bruno Achen

 © Bruno Achen

 © Bruno Achen

Zeg het met een bloem  

Elk jaar, sinds 2018, wordt er op 1 oktober, de Internationale Dag van de Ouderen, "Zeg het met een bloem" actie georganiseerd.Tijdens deze dag werden bloemen uitgedeeld aan voorbijgangers in de straten, op pleinen, en op de markten van verschillende Brusselse gemeenten. Voorbijgangers die deze bloemen hadden ontvangen, zouden deze op hun beurt aanbieden aan een oudere vereenzaamde persoon. 

Naast dit eenvoudig en symbolisch gebaar wou men het publiek bewustmaken van de situatie van vereenzaamde ouderen. Dit gaf tijd voor gesprekken met voorbijgangers en bood vrijwilligers de gelegenheid om hun inzet te tonen.

Dit kosteloos gebaar bevordert burgeractie: iedereen kan het probleem van vereenzaming aanpakken met eenvoudige acties die een grote impact hebben. Het geven van een bloemetje, verandert de dag voor de persoon die hem ontvangt. 

Zetel : 
Samen Toujours
Lakensestraat 76 bus 2
B-1000 Brussel
In samenwerking met
PARTENAMUT_logo_tagline_RVB.jpg

Contact  :  0483/ 63.63.76 - e-mail : hello@samentoujours.be