skip to Main Content

SAMEN TOUJOURS ZOEKT EEN COÖRDINATOR

Samen Toujours is een platform dat burenhulpnetwerken ondersteunt. Het platform focust zich op 5 missies :

 • Met één stem spreken voor haar leden;
 • De impact van de burenhulpnetwerken meten: de acties van de burenhulpnetwerken hebben een impact op hun deelnemers. Het platform denkt na over creatie van gemeenschappelijke tools om de impact van de burenhulpnetwerken te meten;
 • De empowerment van haar leden via de ontwikkeling van intermenselijke vaardigheden van zowel de leden als de deelnemers aan de netwerken via vormingen;
 • De duurzaamheid van de burenhulpnetwerken versterken door de uitwisseling van tools, gedachten, intervisies enz.
 • Het grote publiek sensibiliseren over de problematiek van isolement en eenzaamheid bij ouderen.

Het platform telt vandaag 5 aangesloten burenhulpnetwerken uit Brussel (Bras dessus Bras dessous, Accolage, CitiSen, het Belgische Rode Kruis en Wijkhuis Chambéry). Om de verdere ontwikkeling in goede banen te leiden, is Samen Toujours op zoek naar iemand met een gezonde dosis sociaal ondernemerstalent. Hij/zij zal werken aan het opzetten en uitbouwen van het platform. Daartoe zal hij/zij ondersteund worden door een andere medewerker die aan 3/5e  in loondienst is, en die met name instaat voor de operationele ondersteuning van de projecten en activiteiten van de VZW en waarvoor hij/zij de leidinggevende verantwoordelijkheid draagt.

Functieomschrijving

Als coördinator bent u, in lijn met de richting die door de Raad van Bestuur en de leden van het platform wordt aangegeven, verantwoordelijk voor :

 1. De strategie implementeren en de duurzaamheid van de organisatie waarborgen:
 • Nadenken over de evolutie van de organisatie, meer bepaald in termen van structuur, om zo de eigen positie binnen het ecosysteem van welzijn en gezondheid in Brussel te versterken;
 • De capaciteit vergroten om fondsen te werven op regionaal, federaal en mogelijk supranationaal niveau om de duurzaamheid van de organisatie te garanderen en tegelijkertijd de financieringsbronnen te diversifiëren;
 • Strategische partnerschappen ontwikkelen met deskundige organisaties in de sector, politieke kabinetten, enz. en zorgen voor aanwezigheid in alle andere fora voor strategisch overleg en reflectie (werkgroepen, commissies, enz.).

 

 1. Samen Toujours promoten
 • De organisatie vertegenwoordigen bij de verschillende actoren van de sectoren van welzijn en gezondheid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, in het bijzonder op evenementen rond de thema’s ouderen en sociale cohesie, en optreden als belangenbehartiger van de organisatie;
 • Nauwe betrekkingen onderhouden met pers-/journalistenorganisaties om de verspreiding van de sensibiliseringsacties van de organisatie bij het grote publiek te ondersteunen;
 • Communicatie beheren (halfjaarlijkse nieuwsbrief, website-updates, sociale media);
 • De leden motiveren om actief te zijn binnen het platform en deel te nemen aan de voortdurende co-constructie van de geïdentificeerde missies.

 

 1. Het operationele beheer verzekeren, alsook de opvolging van de projecten en activiteiten van de VZW:
 • Themabijeenkomsten en werkgroepen met netwerkcoördinatoren van de aangesloten leden faciliteren;
 • De intervisies en ontmoetingen voor de projectmedewerkers van de aangesloten leden animeren ;
 • De vormingen beheren en superviseren;
 • De actie « Zeg het met een bloem» coördineren;
 • De taken coördineren van de medewerker die praktische ondersteuning biedt bij projecten en vormingen.

 

 1. Het administratieve beheer van de VZW verzekeren:
 • De vergaderingen van de Raad van Bestuur organiseren en voorbereiden, verslagen redigeren;
 • Opstellen en bewaken van het budget (cashflow en boekhoudkundige opvolging);
 • Het jaarverslag en andere monitoringdocumenten opstellen;
 • Boekhoudkundige documenten coderen en bewijsstukken voor de subsidieverlenende instantie beheren;
 • Verantwoording afleggen bij de Raad van Bestuur over de behoeften en verantwoordelijkheden gelinkt aan de functie.

 

Profiel

 • U heeft een oprechte interesse voor het thema van de senioren en de werking van de burenhulpnetwerken;
 • U bent communicatief sterk en voelt zich comfortabel zowel in het beheer als in het animeren en faciliteren van groepen/vergaderingen;
 • U hebt een basiskennis van de infrastructuur en werking van de sectoren van welzijn en gezondheid in Brussel;
 • U bent in staat om de visie van de organisatie en het project over te brengen;
 • U hebt een pragmatische benadering en u kunt autonoom functioneren;
 • U kan projecten beheren (bedenken, uitvoeren en evalueren);
 • U hebt goede leiderschapskwaliteiten;
 • U hebt een eerste ervaring in elementair financieel beheer (coderen van boekhoudkundige documenten, rapportering);
 • U kunt goed overweg met kantoorsoftware (zoals Microsoft Office);
 • U hebt minimaal een Bachelor diploma of gelijkwaardige kennis door ervaring.
 • Kennis van zowel het Nederlands als het Frans is een sterke troef

Ons aanbod

 • Een minimale tewerkstelling van 80% (4/5e)
 • Verloning volgens de wettelijke schaal 5 van paritair comité 329.02
 • Maaltijdcheques en een abonnement voor een werk-gsm
 • Een stimulerende job
 • Een boeiende werkomgeving in volle ontwikkeling
 • Een gemotiveerd team en Raad van Bestuur
 • Een grote onafhankelijkheid in uw werk
 • De nodige omkadering en ondersteuning

 

Interesse? Stuur uw CV en motivatiebrief naar ca-rvb@samentoujours.be

De functie zal uiterlijk half september van start gaan.

Back To Top