Context

 
S_filigrane.png

Bras dessus Bras dessous en BuurtPensioen gingen de uitdaging aan om deze twee doelgroepen bij elkaar te brengen: langs de ene kant vrijwilligers die zich in hun buurt inzetten en langs de andere kant de 65-plussers die op zoek zijn naar een relatie met hun buren en / of  kleine diensten nodig hebben.

Gezien hun vrij vergelijkbare acties in hun respectievelijke gemeenten krijgen zij dezelfde vragen en behoeften. 

De twee verenigingen hebben dan ook beslist om een gemeenschappelijk platform te creëren met de naam "Alliance-Samen Toujours". Daarin bundelen ze hun krachten en ondersteunen ze hun lokale acties door synergieën tussen hun leden te  creëren.

Historiek

Samen Toujours werd opgericht in 2016 door twee Brusselse verenigingen :

  • Bras dessus Bras dessous (www.brasdessusbrasdessous.be) is een burenhulpnetwerk in de gemeenten Vorst, Ukkel, Anderlecht, Nijvel en Louvain-La-Neuve. 

  • BuurtPensioen - Pens(i)onsQuartier (http://www.buurtpensioen.be) is een burenhulpnetwerk in de volgende wijken: Brussel-Centrum, Brussel-Noord, Marollen, Evere, Elsene, Jette, Laken, Molenbeek en Neder-over-Heembeek.

 

De Brusselse bevolking veroudert. Tegen 2050 zal het aantal 65-plussers verdrievoudigen.

In 2012 heeft onderzoek bewezen dat 46% van de 65-plussers zich eenzaam voelt. Van deze 46% heeft de helft een breed sociaal netwerk, de andere helft een klein sociaal netwerk. 23% van de bevolking bevindt zich in een situatie van sociaal isolement; deze mensen combineren een klein sociaal netwerk met een gevoel van eenzaamheid. (Bron : FRB-IPSOS-KUL-ULG – « Vieillir mais pas tout seul »).

Ook al is het sociaal netwerk van de senior groot, het gevoel van eenzaamheid neemt toe met de leeftijd.

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie, "gaat op oudere leeftijd sociaal isolement en eenzaamheid samen met een afname van zowel fysiek als mentaal welzijn."

De senioren willen in de buurt blijven waar ze altijd gewoond hebben, maar verliezen hun netwerken en oriëntatiepunten door de snelle demografische evolutie.  Ze herkennen hun buurt niet meer en voelen er zich niet langer veilig.

Anderzijds is er een groot potentieel aan vrijwilligers in België. Een studie over het thema vrijwilligerswerk, gepubliceerd in 2015 door de Koning Boudewijnstichting, vermeldt dat er meer dan 1 miljoen vrijwilligers zijn in België. Bijna 15% van de Brusselse bevolking zet zich in als vrijwilliger.  (www.levolontariat.be ). Bovendien willen veel mensen zich opgeven als vrijwilliger maar weten niet waar en hoe ze dat moeten doen.

Het team

 

Charlotte Hanssens

 Voorzitter

Céline Remy

Penningmeester

Marie Arnould

Beheerder

Olivia Vanmechelen

Beheerder

Marie De Brouwere Projectmedewerker

Zetel : 
Samen Toujours
Lakensestraat 76 bus 2
B-1000 Brussel
In samenwerking met
PARTENAMUT_logo_tagline_RVB.jpg

Contact  :  0483/ 63.63.76 - e-mail : hello@samentoujours.be