skip to Main Content

Duurzaamheid van de netwerken

Samen Toujours heeft als doel haar leden te ondersteunen in hun ontwikkeling door de uitwisseling van tools, competenties, ideeën, ervaringen en werkwijzen. Door one krachten te verenigen, vergroten we de impact van onze sociale acties.

We ondersteunen hoofdzakelijk op vier manieren:

  • Voor de burenhulpnetwerken :
    • intervisies
    • vergaderingen voor de coördinatoren
    • tools : geïdentificeerd en/of ontwikkeld door Samen Toujours, samenvattingen van boeken, artikels, methodes enz. worden gedeeld met de leden om zo hun werking te ondersteunen.
  • Voor het grote publiek: de acties van de burenhulpnetwerken zitten verankerd in onze samenleving. Andere structuren zijn betrokken bij dezelfde uitdagingen als de netwerken. Elkaar ontmoeten, leren kennen, en samenwerken maakt een betere oudersteuning van de ouderen mogelijk:
    • ontmoetingen/momenten van uitwisseling over de thema’s omtrent senioren
Back To Top