skip to Main Content

Intervisies

  • 3 à 4 keer per jaar komen de medewerkers van de organisaties samen om uit te wisselen over hun ervaringen, hun successen en hun moeilijkheden.
  • De data en de onderwerpen worden samen gekozen.
  • Een keer per jaar is er feedback van de deelnemers over het voorbije jaar (wat hebben we gedaan en wat willen we voor de toekomst).

Verloop

  • Een presentatie van een externe  spreker die onze reflecties komt voeden of ons een service komt voorstellen.
  • Uitwisselingen, discussies, reflecties over een vooraf gekozen thema.
  • Eventueel een presentatie over de stand van zaken bij het platform.
Back To Top