skip to Main Content

Onze leden

Accolage

Accolage creëert en ondersteunt lokale burenhulpnetwerken waar buren samenkomen en elkaar helpen met kleine zaken, zoals boodschappen doen, elkaar gezelschap houden, samen een verplaatsing doen of elkaar digitaal ondersteunen. Zelfs het kleinste gebaar maakt een groot verschil. Door buren aan te moedigen om elkaar te helpen, tracht Accolage een oplossing te vinden voor de eenzaamheid en isolement van ouderen. Het doet dit door samenwerkingen aan te gaan met lokale partners.

Hoe werkt het?

Lokale netwerken

Accolage ondersteunt lokale netwerken die verankerd zijn in verschillende wijken. Elk netwerk beschikt over een antenneverantwoordelijke die hulpvragen van bewoners behandelt en buren met elkaar in contact brengt.

Lokale burenhulp

In haar netwerken ondersteunt en bemoedigt Accolage het kleine helpen tussen buren. Of het nu gaat over een simpel telefoontje of een bezoek, boodschappen of vervoer: het kleinste gebaar telt.

Vormingen

Om haar deelnemers te helpen in hun engagement, biedt Accolage een aantal vormingen aan. Het doet dit in samenwerking met het platform Samen Toujours.

0484 48 38 33

Bras dessus, bras dessous

Bras dessus Bras dessous brengt thuiswonende 60-plussers, die gevoelens van eenzaamheid en/of isolement ervaren, in contact met jongere buren. Hierbij wordt er rekening gehouden met ieders beschikbaarheid en de relaties die zich vormen.

 

Bras dessus Bras dessous streeft ernaar dat ouderen op een harmonieuze manier thuis kunnen blijven doen. Om dit te bereiken, steunen ze op een lokaal netwerk van vrijwilligers, dat intergenerationele en interculturele ontmoetingen mogelijk maakt.
Dit werk vormt een aanvulling op het werk van professionals en mantelzorgers.
Het doel is om ouderen weer in het centrum van hun sociale leven te plaatsen via een nieuwe relatie die ze aangaan met een buur uit de wijk.

14, place de l’Altitude 100, 1190 Forest
0486 76 62 89

Het project Citisen van Maison Biloba Huis

Het project CitiSen

Het project CitiSen van Maison Biloba Huis is een burenhulpnetwerk voor senioren en hun mantelzorgers, die wonen in de Brabantwijk (Schaarbeek en Sint-Joost).

Het doel is om ouderen en hun mantelzorgers te helpen de juiste professionals te vinden in hun buurt, om zo langer thuis te kunnen blijven wonen in de beste omstandigheden.

CitiSen en haar bijenkorven 

Een bijenkorf is een ontmoetingsplaats voor senioren, hun mantelzorgers, en leden van het CitiSen-netwerk.

Professionals en vrijwilligers (bewoners van de Brabantwijk) helpen hen oplossingen te vinden in hun eigen taal en verwijzen hen door naar hulpverlening in de buurt.

De verbinders

De verbinders zijn bewoners die in de publieke ruimte aan detectie doen. Dit is een proactieve benadering die het toelaat om senioren en hun mantelzorgers in de publieke ruimte te ontmoeten. Dit laat ook toe om de hele wijk te sensibiliseren over het thema “Goed ouder worden in de stad”.

Rue des plantes 118-120, 1030 Bruxelles
0493 85 29 32

Het project Entour’âge van Wijkhuis Chambéry

Het project Entour'âge van Wijkhuis Chambéry

Het project Entour’âge van Wijkhuis Chambéry is een netwerk van vrijwilligers die kwetsbare ouderen thuis opzoeken, om zo te antwoorden op allerlei hulpvragen.

De vrijwilligers werken samen met het personeel van Wijkhuis Chambéry.

De vrijwilligers van Entour’âge zijn er voor:

 • Gezelschap : luisteren, praten, een aangenaam moment delen;
 • Mobiliteit : meegaan tijdens een verplaatsing;
 • Boodschappen : met u meegaan om boodschappen te doen, of ze voor u doen: naar de supermarkt gaan, de apotheek, de bakker
 • Activiteiten met kinderen:   uw kinderen helpen met huiswerk, hen ergens naartoe begeleiden, een boek lezen, een gezelschapsspel spelen
 • Klusjes : een lamp vervangen, een kader ophangen, kleine herstellingen uitvoeren
 • Administratieve hulp : u helpen bij de organisatie van uw papieren, een brief schrijven, hulp met de computer, een professional opbellen zoals een dokter of een loodgieter.
 • Tuinieren : uw planten verzorgen, zowel in huis als in de tuin
 • Zorg voor huisdieren : gaan wandelen met uw hond, eten geven aan uw kat enz.
 • School : de kinderen naar school brengen en ze weer ophalen.
Rue de Chambéry 24, 1040 Etterbeek
02 646 20 57

Het project Reliage van la Croix-Rouge de Belgique

De sociale actie van la Croix-Rouge de Belgique (CRB) heeft als doel het welzijn van kwetsbare personen te bevorderen door enerzijds te strijden tegen armoede en precariteit, en anderzijds tegen gevoelens van eenzaamheid en sociaal isolement.

 • Met respect voor de autonomie, de verlangens en de mogelijkheden van elk, zetten vrijwilligers zich in voor het welzijn van anderen door sociale verbinding aan te gaan:
 • bij de mensen thuis
 • in rusthuizen
 • in ontvangstruimtes

Een wandeling, een gesprek bij een kopje koffie, begeleiding tijdens collectieve activiteiten buiten het eigen huis, hulp bij digitale problemen… allemaal activiteiten die het toelaten de persoon te ondersteunen, en sociale banden te verstevigen.

In het kader van de dienst “Ensemble, Tous Connectés” (ETC), helpen vrijwilligers kwetsbare personen bij hen thuis met digitale vragen, of begeleiden ze hen naar een leerplek. Zo wordt de autonomie van kwetsbare personen vergroot.

La Croix-Rouge de Belgique ondersteunt gratis mensen die een smartphone, laptop of tablet bezitten of wensen aan te schaffen. Ze levert volgende ondersteuning:

 • Aan de slag gaan met het toestel ;
 • Online administratieve taken (Online banking, gemeentelijke administratie, mutualiteit enz.)
 • Verbinding met naasten (via WhatsApp, mail enz.)
105

Back To Top

Add a new location

×
×