skip to Main Content

Impactevaluatie

Samen Toujours stelt op het terrein de postieve impact die de burenhulpnetwerken hebben op het welzijn en de gezondheid van hun leden (bv.: ten opzichte van veerkracht, empowerment, toegang tot de gezondheidszorg, enz.)

Impactevaluatie 2021/22:

  • Synthese van de belangrijkste cijfers
  • Evaluatierapport
  • BuurtPensioen: belangrijkste cijfers

Jaarlijks beeld van de netwerken

Voorstelling: in augustus beslissen Samen Toujours en haar leden over  een manier om jaarlijks een “beeld” vast te leggen van de netwerken van Samen Toujours. Dit “beeld” bestaat uit 3 delen, met zowel kwalitatieve als kwantitatieve gegevens:

  • Een blik op de deelnemers van de netwerken
  • Een blik op de aangesloten netwerken
  • En blik op wat de leden van het platform denken over Samen Toujours
Back To Top