skip to Main Content

Hoe spreek je iemand aan op straat?

Beschrijving

In het kader van uw vrijwilligerswerk, kan het zijn dat u mensen op straat zal moeten aanspreken (bv. actie “Zeg het met een bloem” op de Internationale dag van de Oudere, op 1 oktober). Deze vorming geeft u een leidraad over hoe u dit het beste kan doen.

Behandelde onderwerpen

 • Info over de actie van 01/10
 • Enkele tips over hoe u iemand op straat kan aanspreken
 • Praktijkoefeningen (eventueel)

Organisatie

Of de vormingen in real life doorgaan, dan wel via Zoom, zijn ze steeds als volgt georganiseerd:

 • 15 à 30 minuten voor de vorming : onthaal
  • In real life : kennismaking met een kopje koffie of thee​
  • Via Zoom : checken van de micro’s en camera’s, uitleg over hoe er tijdens de vorming kan worden geïnterageerd, enz.
 • De vorming start stipt op het startuur en duurt gemiddeld 2 uur.
 • Aan het einde van de sessie ontvangen de deelnemers een document met de belangrijkste punten van de vorming.

Doel van de vorming

Vertrekkende vanuit de ervaringen op het terrein:

 • De competenties van de deelnemers versterken
 • Basiskennis bijbrengen van de concepten die in het thema aan bod komen
 • Deelnemers van de burennetwerken de kans geven om meningen en ideeën uit te wisselen om zo :
   • Elkaar te leren kennen, zich lid te voelen van een netwerk en het eigen netwerk te versterken
   • ​​Uit te wisselen over moeilijkheden, maar ook over de sterktes van elke deelnemer
Back To Top