skip to Main Content

Sensibilisering

Een van de missies van Samen Toujours is het grote publiek sensibiliseren over de problemen van senioren. Haar acties heeft als doel om het bewustzijn te vergroten rond de aanwezigheid van ouderen in de maatschappij, hun plaats daarin, hun moeilijkheden en hun gevoelens van eenzaamheid. Het is één van de sociale missies van ons project om te getuigen, alsook om de solidariteit tussen de generaties te bevorderen.

Back To Top