skip to Main Content

Luisteren en empathie

Beschrijving

Verbinding met de ander, luisteren, empathie hebben… Is dat eenvoudig? We praten er samen over.
We presenteren u een beetje theorie, en geven we u daarna tijd om uit te wisselen over ervaringen en moeilijkheden tijdens uw ontmoetingen met uw buren.

Behandelde onderwerpen

 • Aspecten van luisteren
 • Valkuilen
 • Luisteroefeningen
 • Uitwisseling over voorbeelden

Organisatie

Of de vormingen in real life doorgaan, dan wel via Zoom, zijn ze steeds als volgt georganiseerd:

 • 15 à 30 minuten voor de vorming : onthaal
  • In real life : kennismaking met een kopje koffie of thee​
  • Via Zoom : checken van de micro’s en camera’s, uitleg over hoe er tijdens de vorming kan worden geïnterageerd, enz.
 • De vorming start stipt op het startuur en duurt gemiddeld 2 uur.
 • Aan het einde van de sessie ontvangen de deelnemers een document met de belangrijkste punten van de vorming.

Doel van de vorming

Vertrekkende vanuit de ervaringen op het terrein:

 • De competenties van de deelnemers versterken
 • Basiskennis bijbrengen van de concepten die in het thema aan bod komen
 • Deelnemers van de burennetwerken de kans geven om meningen en ideeën uit te wisselen om zo :
   • Elkaar te leren kennen, zich lid te voelen van een netwerk en het eigen netwerk te versterken
   • ​​Uit te wisselen over moeilijkheden, maar ook over de sterktes van elke deelnemer
Back To Top