skip to Main Content

« Zeg het met een bloem »

Sinds 2018 wordt jaarlijks de actie “Zeg het met een bloem” georganiseerd op 1 oktober, de internationale dag van de ouderen.

Op deze dag worden er bloemen uitgedeeld aan passanten in de straten, op de pleinen en markten van verschillende gemeentes in Brussel en Wallonië. De burgers die de bloemen krijgen, worden uitgenodigd om ze op hun beurt weg te geven aan een geïsoleerde oudere in hun omgeving.

Dit is niet alleen een eenvoudig en symbolisch gebaar: de bedoeling is om hiermee het grote publiek te sensibiliseren over de situatie van de ouderen. Er ontstaat een gelegenheid om uit te wisselen met voorbijgangers, en vrijwilligers kunnen getuigen over hun engagement.

Het gratis karakter van de actie bevordert de burgerparticipatie: iedereen kan tegen isolement strijden dankzij zorgzame gebaren. Het geven van een bloem geeft de kans om een moment van connectie te beleven.

Back To Top