skip to Main Content

Mantelzorgers of vrijwilligers?

Omschrijving

De burenhulpnetwerken creëren verbinding tussen senioren en burgers, om zo te strijden tegen eenzaamheid en isolement bij ouderen. Het is zeer waarschijnlijk dat daarbij mantelzorgers in contact komen met burenhulpnetwerken. Maar wat is dat, een mantelzorger? Zijn vrijwilligers mantelzorgers? En welke hulp bestaat er voor mantelzorgers?

Behandelde onderwerpen

 • Wat is een mantelzorger?
 • Mantelzorgers en vrijwilligers
 • Bij wie kan u terecht als mantelzorger?

Organisatie

Of de vormingen in real life doorgaan, dan wel via Zoom, zijn ze steeds als volgt georganiseerd:

 • 15 à 30 minuten voor de vorming : onthaal
  • In real life : kennismaking met een kopje koffie of thee​
  • Via Zoom : checken van de micro’s en camera’s, uitleg over hoe er tijdens de vorming kan worden geïnterageerd, enz.
 • De vorming start stipt op het startuur en duurt gemiddeld 2 uur.
 • Aan het einde van de sessie ontvangen de deelnemers een document met de belangrijkste punten van de vorming.

Doel van de vorming

Vertrekkende vanuit de ervaringen op het terrein:

 • De competenties van de deelnemers versterken
 • Basiskennis bijbrengen van de concepten die in het thema aan bod komen
 • Deelnemers van de burennetwerken de kans geven om meningen en ideeën uit te wisselen om zo :
   • Elkaar te leren kennen, zich lid te voelen van een netwerk en het eigen netwerk te versterken
   • ​​Uit te wisselen over moeilijkheden, maar ook over de sterktes van elke deelnemer
Back To Top