skip to Main Content
Christophe

Administrateur

Mijn engagement in de thematiek van de sociale verbinding heeft eerst vorm gekregen  in 2017, als vrijwilliger bij la Croix Rougde de Belgique voor haar strijd tegen sociaal isolement bij ouderen. Na professionele ervaringen in managementcontrole, pricing en projectcoördinatie, nam mijn professionele leven een nieuwe wending als coördinator van Reliage, het sociale project van het la Croix Rouge de Belgique. Nu Verantwoordelijke van de Sociale Actie bij la Croix Rouge de Belgique, zetel ik als vertegenwoordiger van de burenhulpnetwerken in de Raad van Bestuur van Samen Toujours.

Back To Top