skip to Main Content
Marie

Coordinatrice générale

Marie vervoegde de burenhulpnetwerken in augustus 2020, in de rol van projectmedewerker. Haar werk bestond enerzijds uit de versterking van de netwerken via een betere kennis van de leden (intervisies) en anderzijds uit de versterking van de deelnemers door de lancering en ontwikkeling van vormingen.

Sinds 2022 coördonneert Marie het platform.

« Ik heb een achtergrond in de menswetenschappen. Ik heb veel als netwerkcoördinator voor verenigingen gewerkt: vertrekkende van de behoeftes, mensen met elkaar in contact brengen, het werk van de betrokkenen faciliteren door informatie te delen en hen zo te ondersteunen.
Het thema van de ouderen en burenhulp/solidariteit raakt me door mijn persoonlijk verhaal, en omdat ieder van ons een oudere in wording is. Laten we dat vooral niet vergeten. »

Back To Top