skip to Main Content
Olivia

Présidente

Olivia Vanmechelen, lid van de Raad van Bestuur sinds de start van het platform, heeft de functie van Voorzitter van de Raad van Bestuur aanvaardt.

“Sommigen onder jullie kennen mij al als lid van de Raad van Bestuur van Samen Toujours, of via mijn werk bij het Kenniscentrum WWZ. De rode draad tussen beide is het thema van de buurtzorg, een thema dat me nauw aan het hart ligt en dat ik op verschillende fronten tracht vorm te geven.
Vervolgens ben ik overgestapt naar onderzoeks- en beleidsfuncties over thema’s van Welzijn en Gezondheid, eerst voor de Vlaamse regering, dan voor de VGC en de BWR en sinds 2011 voor het Kenniscentrum WWZ. Ik ben zeer blij mijn kennis van de Brusselse context en mijn expertise in de sectoren van Welzijn en Gezondheid in te kunnen zetten, over de taalgrenzen heen, als Voorzitter van de Raad van Bestuur van Samen Toujours.”

Back To Top