skip to Main Content
Sarah

Administratrice

Sarah Dury, professor aan de faculteit Educatieve Wetenschappen van de VUB, is sinds 2021 lid van de Raad van Bestuur van het platform. Zij levert een belangrijke bijdrage met haar kennis over lopende Belgische en internationale onderzoeksprojecten.

“Sinds 2013 ben ik betrokken bij het project BuurtPensioen. Daarnaast voer ik, samen met mijn collega’s, onderzoek naar de vergrijzing en burgerparticipatie bij ouderen en mensen in een kwetsbare situatie. Tot slot ben ik coördinatrice ban het expertisecentrum Compassionate Communities.”

Back To Top