skip to Main Content

Vormingsprogramma

Vormingen voor vrijwilligers en deelnemers 

Introductie tot de burenhulpnetwerken: u hebt net een actie opgestart in een burenhulpnetwerk. Deze sessie is voor u: wat is een netwerk, hoe werkt het? Welke is uw rol daarin? Welke plaats kan u innemen? Duur: 2u

 

Luisteren en empathie: Verbinding met de ander, luisteren, empathie hebben… Is dat eenvoudig? We praten er samen over.
We presenteren u een beetje theorie, en geven  u daarna tijd om uit te wisselen over ervaringen en moeilijkheden die u ervaart tijdens ontmoetingen met uw buren. Duur: 2u

Grenzen Stellen: Hoeveel tijd geef ik? Wat geef ik van mezelf? Hoe close word ik met mijn buur? Voelt mijn engagement comfortabel? Wat is het evenwicht tussen geven en ontvangen? Hoe ver ga ik?
Een heel programma dat ons leert naar onze behoeftes te luisteren en ze te uiten. Duur: 2u

Respect voor het privéleven: Naarmate dat een relatie zich vormt, groeit het vertrouwen en laat de ander ons toe in delen van hun privéleven. Hoe deelt men private informatie in groep? Wanneer men een buur tegenkomt op straat? Wat mag er gezegd worden? Duur: 2u.

Beter communiceren: Hoe beter communiceren in mijn netwerk? Hoe kan ik zeggen wat ik denk en voel, zonder te kwetsen of conflicten te veroorzaken? Duur: 2u

De persoon die ik begeleid, gaat door een moeilijke periode: De persoon spreekt over moeilijkere onderwerpen zoals angsten, vragen over ziekte en dood. Ze praat veel, minder of niet meer, klaagt, huilt. Wat doet u in dit soort situaties? En in welke gemoedstoestand gaat u nadien naar huis? Duur: 2u

Mantelzorgers of vrijwilligers? De burenhulpnetwerken creëren verbinding tussen senioren en burgers, om zo te strijden tegen eenzaamheid en isolement bij ouderen. Het is zeer waarschijnlijk dat daarbij mantelzorgers in contact komen met burenhulpnetwerken. Maar wat is dat, een mantelzorger? Zijn vrijwilligers mantelzorgers? En welke hulp bestaat er voor mantelzorgers?

Vormingen voor antennecoördinatoren

Introductie tot de burenhulpnetwerken: u start als antennecoördinator. Gedurende deze sessie leert u meer over de burenhulpnetwerken en hun werking.

 

Rol van de antennecoördinator: Wat is uw rol als antennecoördinator. Wat is het interventiekader, wat zijn de grenzen? Wat kan u delegeren? Wat is uw relatie met de partners op het terrein en de projectmedewerker?
Rôle du coordinateur.trice d’antenne : Quel est votre rôle en tant que coordinateurice d’antenne. Quel est votre cadre d’intervention, vos limites ? Que pouvez-vous déléguer ? Quelles relations avec les partenaires du terrain et le chargé de projet ?

Intervisies

3 a 4 keer per jaar komen de antennecoördinatoren van de verschillende organisaties samen om uit te wisselen over hun ervaringen, hun successen en hun moeilijkheden.

 

Back To Top