skip to Main Content

Feedback van de leden aan Samen Toujours

Hieronder vindt u een eerste ovezicht van de feedback (14/26) die we kregen over het platform, in 2023.

Samen Toujours heeft 5 kerntaken waarmee ze haar leden ondersteunt. Dit is hoe de teams van de aangesloten leden dieze kerntaken rangschikken:

 1. De burenhulpnetwerken federeren en hun belangen verdedigen
 2. Duurzaamheid van de netwerken
 3. Impactevaluatie
 4. Empowerment van de deelnemers
 5. Sensiblisering – actie “Zeg het met een bloem”
 6. Creatie en testing van innovatieve oplossingen

De organisaties stellen vast dat volgende elementen de sterktes zijn van Samen Toujours:

 1. De leden zelf: hun engagement in de netwerken, hun competenties, enz.
 2. De uitwisselingen (tools, acties, gedachten, kennis, visie, samenwerkingen) tussen de leden, die worden gefaciliteerd door het platform
 3. Het feit dat de leden zich verenigen en één stem laten horen via Samen Toujours
 4. De vormingen die door Samen Toujours worden aangeboden aan de deelnemers van de netwerken

De behoeftes en verwachtingen die werden vastgesteld door de leden zijn:

 • Leden helpen om elkaar te ontmoeten en te kunnen uitwisselen, samen nadenken over vragen waarmee ze worden geconfronteerd;
 • Via de uitwisselingen tussen de leden en de coördinatievergaderingen, kan Samen Toujours de stem van de burenhulpnetwerken uitdragen naar de buitenwereld;
 • De vormingen voor de deelnemers aan de netwerken komen ook naar voren.

Dit zijn de facetten die de leden graag versterkt willen zien binnen Samen Toujours:

 • Het feit dat het platform nog meer de stem van de netwerken kan uitdragen
 • Informatie verzamelen en verdelen die de missie van de netwerken ten goede komt
 • De vormingen voor de deelnemers verbeteren
 • Ontmoetingen en uitwisselingen faciliteren tussen de aangesloten netwerken en andere actoren in de ouderenzorg
 • Tools creëren die  het werk van de burenhulpnetwerken ondersteunen.

Back To Top